Het ParticipatiePunt Wijk, om een stap vooruit te zetten!

donderdag 02 april 2015 17:01

Het ParticipatiePunt Wijk is op 1 april 2015 geopend! Het ParticipatiePunt Wijk is opgericht om inwoners die onder de Participatiewet vallen, met begeleiding aan verschillende activiteiten te laten deelnemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de projecten Wijk voor Elkaar en het TaalHuis. Door mee te doen in de Wijkse gemeenschap, komt de stap naar betaald werk voor deze mensen dichterbij.

‘Wij zijn er blij mee, omdat we via het ParticipatiePunt Wijk de mensen kunnen begeleiden bij het meedoen in onze samenleving en bij vrijwilligerswerk,’ zeggen de coördinatoren Ans van Donselaar en Frank Brouwer. Wethouder Jan Burger licht toe: ‘De overheid verwacht dat iedereen zelf meer actief is om zijn of haar eigen situatie te verbeteren. Niet iedereen kan dat, dus geeft de overheid hen ondersteuning. In Wijk bij Duurstede wordt dat georganiseerd vanuit dit ParticipatiePunt Wijk. Het gaat erom dat iedereen een plaats kan worden aangeboden. Het is een prachtig initiatief om via persoonlijke begeleiding mensen vooruit te helpen!’

Samenwerking tussen de Regionale Sociale Dienst en het Steunpunt Vrijwilligerswerk

Het ParticipatiePunt Wijk heeft hierdoor ook twee coördinatoren die nauw samenwerken: Ans van Donselaar (Regionale Sociale Dienst) en Frank Brouwer (Steunpunt Vrijwilligerswerk, onderdeel van Stichting Binding). Het ParticipatiePunt biedt activiteiten en re-integratiebegeleiding om de betreffende inwoners te helpen meer kansen te krijgen voor een zinvolle, bij hen passende, daginvulling, die kan variëren van dagbesteding/begeleiding tot vrijwilligerswerk of een (betaalde) baan. Er zijn mogelijkheden voor taalles, (begeleid) vrijwilligerswerk, deelnemen aan een project of om bij bedrijven aan de slag te gaan bij één van de werkervaringsplaatsen. Zo neemt de kans toe dat mensen straks niet langer meer afhankelijk zijn van een uitkering, maar zelf verdienen. Dat heeft weer positieve effecten op hun welzijn.

Een logisch gevolg van de ontwikkelingen in het sociaal domein

Het ParticipatiePunt Wijk heeft haar bestaan te danken aan de recente wijzigingen in het sociaal domein: de veranderende samenleving en de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten vragen om een andere aanpak. Daarbij gaat het om het verbinden van en samenwerken met reeds bestaande loketten en netwerken, zoals de Wijkse Werkplaats en het Loket Wijk.

Meer informatie en aanmelding

Hiervoor kunt u contact opnemen met Ans van Donselaar. Zij is per email bereikbaar van maandag tot en met donderdag: a.van.donselaar@rsdkrh.nl. Op woensdag kan ze gebeld worden of er kan een afspraak bij Stichting Binding worden gemaakt via telefoonnummer 06-5162 7592. Ook Frank Brouwer kan u informatie geven, zijn emailadres is f.brouwer@stichting-binding.nl, telefonisch is hij bereikbaar op 06-28285725.

Het ParticipatiePunt Wijk is gevestigd in het gebouw van Stichting Binding aan de Karel de Grotestraat 65 in Wijk bij Duurstede.

« Terug