Voor wie is de Wijkse Werkplaats?

Voor wie is de Wijkse Werkplaats?

De Wijkse Werkplaats ondersteunt en bemiddelt mensen die onder de Participatiewet vallen naar werk. Dit zijn mensen met een uitkering of grote afstand tot de arbeidsmarkt die tot 2015 een Wajong-uitkering of een indicatie voor Sociale Werkvoorziening zouden krijgen. In totaal zijn dit in de gemeente Wijk bij Duurstede ongeveer 300 mensen. Om deze mensen aan het werk te helpen bij reguliere werkgevers is nauwe samenwerking met ondernemers noodzakelijk. In de Wijkse Werkplaats kunnen ondernemers samen zoeken naar geschikte vacatures/banen voor deze speciale werknemers. Zodat ook zij gewoon in Wijk aan het werk kunnen gaan. Naast betaald werk maakt de Wijkse Werkplaats ook andere mogelijkheden, zoals werkervaring en vrijwilligerswerk, bereikbaar voor hen.

Een overzicht van al het beschikbare  werk in Wijk bij Duurstede (vast werk, vrijwilligers werk, stage etc.)  is te vinden op www.werkbijduurstede.nl. Daar staan niet alleen vaste en tijdelijk vacatures, maar ook vrijwilligerswerk, stages, projecten en vakantiewerk overzichtelijk bij elkaar.