Hoe werkt de Wijkse Werkplaats?

Hoe werkt de Wijkse Werkplaats?

Als ondernemer heeft u ruimte voor een medewerker met een flexibel contract of een contract voor bepaalde tijd. De gemeente wil mensen die om verschillende redenen moeilijk aan het werk komen, actief een bijdrage laten leveren aan de maatschappij. De Wijkse Werkplaats brengt uw vraag met dit bijzondere aanbod samen. En dat kan voor u op alle fronten zeer aantrekkelijk zijn!

Mogelijkheden inzet personeel via de Wijkse Werkplaats
Als werkgever zoekt u gemotiveerd personeel dat in uw team past. Dat is logisch. De juiste kandidaat kan daarom juist iemand zijn die via de Wijkse Werkplaats is te vinden. Bijvoorbeeld een oudere werknemer met veel ervaring, een langdurig werkzoekende met een bijzonder specialisme of die gemotiveerde werknemer met een beperking. Deze mensen hebben vaak kwaliteiten waar u als werkgever niet direct aan denkt, maar die wel een enorme meerwaarde voor uw organisatie betekenen. Om u het potentieel van deze mensen te bewijzen, heeft de Nederlandse overheid verschillende (financieel) interessante voorwaarden gecreëerd. Deze voorwaarden zijn veelomvattend en voordat u door de bomen het bos niet meer ziet, hebben wij ze voor u globaal op een rijtje gezet.

Fruitpluk

Kijkend vanuit juíst de mogelijkheden voor mensen in een uitkeringssituatie hebben de samenwerkende partners binnen de Wijkse Werkplaats onderzocht of het mogelijk is om uitkeringsgerechtigden te laten werken in de fruitpluk. Om het project op een verantwoorde manier vorm te geven is contact gezocht met fruittelers in de regio om mee te denken hoe dit project vorm zou moeten krijgen. Uitkomst van deze samenwerking leerde dat het project kans van slagen zou hebben als het op een gefaseerde manier opgezet zou worden en er sprake zou zijn van intensieve begeleiding van de medewerkers. Vanuit hun sociale betrokkenheid stellen verschillende fruittelers al enkele jaren vacatures ter beschikking. De deelnemende fruitteeltbedrijven zijn: Henny Nell en Cees van den Heiligenberg uit Wijk bij Duurstede, Toon Vernooij en Theo Vernooy uit Cothen en Jacco Merkens uit Werkhoven.

Na het maken van duidelijke afspraken en een goede selectie, waar zowel de telers als het Werkgeverservicepunt bij betrokken zijn, starten gemotiveerde medewerkers in de fruitpluk.  Tijdens hun werkzaamheden in de boomgaard worden zij begeleid door een consulent vanuit de Wijkse Werkplaats. De werkgevers zijn tevreden over deze werkwijze en spreken van een geslaagd project. Waar meerdere initiatieven in het land niet van de grond komen, is door het goede overleg, de pragmatische aanpak en begeleiding een zeer succesvol initiatief geboren waar volgend weer opvolging aan gegeven zal worden.

Proefplaatsing

Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans te geven om concrete werkervaring op te doen kan de Sociale Dienst de zogenaamde Proefplaatsing inzetten. Op deze wijze kwam de vraag tot stand van een lokale basisschool die graag iemand in wilde zetten als conciërge. Met invulling van  deze functie werden de leraren ontlast met de facilitaire werkzaamheden, waardoor er meer aandacht naar de leerlingen kon gaan. Na een goede selectie is een kandidaat gestart.  Omdat de samenwerking tussen de school en de medewerker van beide kanten als zeer positief werd ervaren is gekeken hoe deze medewerker met het beperkte budget van de school toch duurzaam in dienst kon worden genomen. Na goed overleg van deelnemende partijen in de Wijkse Werkplaats is met een minimum aan financiële stimuleringsmiddelen een manier gevonden om de medewerker het gehele schooljaar 2013-2014 in dienst te houden. Zowel de medewerker, leraren, schoolbestuur en samenwerkende partijen van de Wijkse Werkplaats spreken van een succes dat in dit geval alleen maar winnaars kent.