Voltooide projecten

Voltooide projecten

Hier vindt u informatie over projecten die door de Wijkse Werkplaats of in samenwerking met maatschappelijke partners reeds zijn uitgevoerd. In deze projecten zijn mensen naar werk begeleid. Dit kan zijn via dagbesteding, vrijwilligerswerk, werk met ondersteuning of regulier werk. 

Pilot beheer kinderboerderij (maart-december 2015)

Pilot beheer kinderboerderij (maart –december 2015)
Een project voor mensen die in aanmerking komen voor dagbesteding en het leuk vinden om een werkplek te hebben op een kinderboerderij. Ook voor mensen die vallen onder de Participatiewet is het mogelijk om hier werkervaring op te doen. Voor meer informatie neem contact op via 0343 411 609 of 06 534 23 032 of per email: info@dit-is-het.nl

In december 2015 is besloten dat het beheer van de kinderboerderij definitief is ondergebracht bij: Stichting ‘Dit-is-Het’ Arbeid met Zorg en de Wijkse Loods.
Meer informatie 

Pilot Kinderboerderij / stichting Nogges

1 juli - 31 december 2014

Een project voor mensen die in aanmerking komen voor dagbesteding en het leuk vinden om een werkplek te hebben op een kinderboerderij. Ook voor mensen met een uitkering via de RSD of sociale werkvoorziening Biga. is het mogelijk hier werkervaring op te doen.

Uitgevoerd door: stichting Nogges en kinderboerderij De Vliert.

Project wederkerigheid

november 2013 - december 2014

Mensen met een uitkering kunnen via het steunpunt Vrijwilligerswerk en de RSD zich als vrijwilliger inzetten binnen Wijk bij Duurstede.

Uitgevoerd door: RSD en steunpunt Vrijwilligerswerk

Werk Oriëntatie Project voor jongeren

november 2013 - februari 2014

Tijdens dit project leerden jongeren (tot 27 jaar) sollicitatie- en werknemersvaardigheden. Daarnaast liepen zij een week stage bij een Wijkse ondernemer. Het doel was om hen zo een zetje in de rug te geven richting betaald werk.

Het project was een samenwerking tussen de OndernemersKring Wijk bij Duurstede, de RSD, het Werkgeversservicepunt Kromme Rijn Heuvelrug en de Wijkse Werkplaats.

Krommerijnder

maart 2012 tot eind 2013

De Stichting Wijkse Projecten herbouwde een Krommerijnder, een originele trekschuit met cultuurhistorische waarde.  Het project was gericht op jongeren met een lichte beperking en was onderdeel van een leerproject met een ROC. Het project is in nauwe samenwerking met  Stichting Binding en Museum Dorestad gerealiseerd.
Vanuit het project ‘Iedereen doet mee’ werden geschikte kandidaten aangemeld. 

Uitgevoerd door:  particulier initiatief ‘Stichting Wijkse Projecten’.

Pilot PPC met Dit-is-Het

2012 Pilot Plinten en Profielen Centrale met Dit-is-Het, Arbeid met Zorg

De focus lag op mensen met een bijstandsuitkering ingedeeld op de participatieladder trede 3 of lager met en zonder indicatie Sociale Werkvoorziening. De werkzaamheden waren veelal eenvoudig van aard Het betrof hier in eerste instantie sociale participatie (Wmo), gericht op het creëren van regelmaat en een gezond dagritme. Op langere termijn kon er sprake zijn van economische participatie.

Deelnemers werden geplaatst bij Plinten & Profielen Centrale in Wijk bij Duurstede en begeleid vanuit ‘Dit-is-Het’ Arbeid met Zorg.

Uitgevoerd door: ‘Dit-is-Het’ Arbeid met Zorg

Iedereen doet mee

2012

Dit project richtte zich op het bevorderen van participatie binnen de lokale mogelijkheden die in Wijk bij Duurstede aanwezig zijn. De focus lag met name op cliënten op treden 2 en 3 van de participatieladder, die op korte termijn doorstroom potentie hadden naar minimaal trede 4 (vrijwilligerswerk).

Uitgevoerd door: Regionale Sociale Dienst.

Participeren op maat

februari 2011 - mei 2012

iedereen doet en werkt mee in Wijk

Vanuit de contacten die zijn gelegd met diverse disciplines (RSD, BIGA, Abrona, Reinaerde, OKW, Stichting Binding) is gebleken dat er behoefte bestond aan een samenwerkingsverband, waarin vraag en aanbod van economische en sociale participatie bij elkaar kwamen.

Uitgevoerd door: gemeente in samenwerking met externe inhuur. 

Met zorg participeren

2011

In dit project werden 20 cliënten begeleid uit de sporen 2 (re-integratie) en 3a (eerst zorg, dan re-integratie). Voor elke cliënt in Wijk bij Duurstede werd een individueel trajectplan geschreven.

De trajectbegeleiding is uitgevoerd door een ervaren re-integratieconsulent, waarbij het leveren van maatwerk per cliënt het uitgangspunt was. De doelgroep vereiste een intensieve aanpak waar het gaat om persoonlijke problematiek, de belemmeringen die de cliënten in het dagelijks leven ervaren, psychische/medische problematiek en de weg naar participatie.

Uitgevoerd door:  Regionale Sociale Dienst.