Win-winsituaties creëren

Logo Sallande.JPGwoensdag 15 oktober 2014 12:51

Sallandse Wegenbouw BV heeft in Wijk bij Duurstede een opdracht gegund gekregen voor de aanleg van de watergang in De Engk.
Tijdens de duur van het project zocht deze opdrachtnemer een communicatiemedewerker.
Door bemiddeling via de Wijkse Werkplaats is Mayra gestart als communicatiemedewerker bij Sallandse.
De komende 5 maanden gaat zij 20 uur per week bij deze werkgever aan de slag.
Lees waarom deze werkgever besloot de vacature bij de Wijkse Werkplaats uit te zetten.

Sociale deal 
Mayra was noodgedwongen bezig met de aanvraag van een bijstandsuitkering toen zij door de prettige samenwerking tussen de Wijkse Werkplaats en Het Werkgeverservicepunt Krommerijn Heuvelrug (WGSP KRH) op sollicitatiegesprek mocht komen bij Sallandse. Na het voeren van diverse sollicitatiegesprekken besloot de organisatie met haar in zee te gaan.“ Als we mensen een kans kunnen geven dan doen we dat ook. Uiteraard zonder dat dit ten koste gaat van onze eigen medewerkers. Dit is echt een voorbeeld van twee vliegen in een klap slaan,” vertelt projectleider Gerrit Teune.  “Bovendien is ook de werving en selectie kosteloos verzorgt wat ons veel tijd en geld heeft bespaard.” 

SROI als inspiratie
Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt door de overheid op diverse manieren gestimuleerd. Gemeenten doen dit onder andere door het invoeren van Social Returnbeleid, het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en wensen in een inkoop- of aanbestedingstraject.
Voor de invulling van SROI kunnen opdrachtnemers een werkzoekende uit de doelgroep(en) van de toekomstige participatiewet in dienst nemen. Ook het beschikbaar stellen van een leerwerkplek, (BBL-traject) behoort tot de mogelijkheden. Naast het plaatsen van mensen op functies draait het ook om bijdragen aan de sociale infrastructuur. Leveranciers kunnen op deze manier een bijdrage leveren aan lokale werkgelegenheid en het sociale rendement binnen de regio.

 In 2012 ontving Sallandse Wegenbouw als eerste infrabedrijf het PSO certificaat (Prestatieladder Sociaal Ondernemen). Deze erkenning toont aan dat dit bedrijf meer dan gemiddeld bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In het zelfde jaar vervulde Sallandse Wegenbouw met succes een SROI verplichting. Dit door gedurende het gewonnen aanbestedingtraject de functie van communicatiemedewerker te creëren en in te vullen met een werkzoekende uit de doelgroep van de participatiewet. Dit beviel zo goed, dat de organisatie bij het winnen van de aanbesteding in Wijk bij Duurstede besloot hetzelfde te doen, ondanks dat deze gemeente nog geen SROI contractvoorwaarden hanteert.


Welkome aanvulling
De functie van communicatiemedewerker bij projecten als deze bleek een gouden greep. “Onze werkzaamheden kunnen nogal wat onrust in de omgeving veroorzaken. Mayra houdt met korte teksten, bijdragen aan nieuwsbrieven en het gebruik van social media een ieder op de hoogte van de voortgang van het project. Ook onderhoudt ze persoonlijk contact met buurtbewoners en belanghebbenden. Die openheid en transparantie biedt helderheid en leidt tot minder klachten. Daarbij is ze ook een steunpilaar voor onze technici in de afhandeling van klachten en het zoeken naar oplossingen,” aldus projectleider Gerrit Teune.
 

« Terug