Initiatieven voor dagbesteding 2014

maandag 26 mei 2014 16:34

Maakt iemand in uw directe omgeving gebruik van dagbesteding? Dan kan dit bericht interessant voor u zijn. NoggesEnMeer is op zoek naar mensen die het leuk vinden om vanuit dagbesteding op
kinderboerderij De Vliert te gaan werken.

Werkplaatsen
Dagbesteding en begeleiding naar werk komen straks onder de gemeente te vallen. Het doel is om
deze voorzieningen zo goed en lokaal mogelijk aan te bieden. Dat doet de gemeente samen met
zorginstellingen, de Regionale Sociale Dienst en/of de sociale werkvoorziening Biga.
Er zijn al verschillende voorbeelden van begeleiding, zoals: het Werkcentrum VOS en het Kunstatelier
Rondeel -beide van Reinaerde-, de zorgboerderij en de Wijkse Molen van Abrona en Dit-is-Het, Zorg
met Arbeid op het industrieterrein. Ook worden nieuwe initiatieven ontwikkeld.

De Wijkse Werkplaats brengt de verschillende initiatieven bij elkaar (zie www.wijksewerkplaats.nl).
Het doel van de Wijkse Werkplaats is om mensen zoveel mogelijk toe te leiden naar betaald werk, al
dan niet met ondersteuning. De gemeente bewaakt de samenhang tussen alle projecten en zorgt voor
een goede balans tussen vraag en aanbod. “Daarbij proberen we een veelzijdig aanbod te realiseren.
Iedereen moet een kans krijgen op het vinden van werk of een zinvolle dagbesteding. Bij voorkeur in
de eigen woonplaats,” vertelt wethouder Jan Burger.

Nieuwe projecten

Binnenkort starten enkele nieuwe projecten, zoals de ‘bemensing’ van het nieuwe Dorpshuis in
Langbroek en de werkzaamheden op de kinderboerderij door stichting NoggesEnMeer. Bij dat laatste
project gaat het om het dagelijkse beheer en de verzorging van de dieren. Hiermee wordt begeleiding
geboden aan een brede doelgroep (inclusief bijvoorbeeld Biga-medewerkers of uitkeringsgerechtigden).

Belangstelling?
Wie belangstelling heeft voor dagbesteding op de kinderboerderij kan contact opnemen met
dhr.Gérard Broekman, e-mail: gbroekman@hotmail.nl of tel: 06- 27 257 257.
Voor werk op de overige werkplaatsen kunt u contact opnemen met de betreffende organisatie

« Terug