Participatiewet

vrijdag 01 maart 2013 14:30

Met het sluiten van het Sociaal Akkoord is de vermoedelijke invoering van de Participatiewet uitgesteld tot 1 januari 2015. De Participatiewet moet nog in haar definitieve vorm worden uitgewerkt. Hiermee blijft de ongewisheid bestaan. Uitgaande van de basisgedachte om het toeleiden naar werk zoveel mogelijk lokaal vorm te gaan geven, worden de ingezette ontwikkelingen op het gebied van de Wijkse Werkplaats en re-integratieprojecten intussen voortgezet.

De uitgangspunten voor de Participatiewet blijven met het Sociaal Akkoord grotendeels gehandhaafd. Dat betekent dat gemeenten verantwoordelijk worden en blijven voor het naar werk toeleiden van mensen die hulp nodig hebben bij het vinden van werk dat bij hen past. Met als uitgangspunt dat iedereen werkt naar zijn of haar eigen mogelijkheden, bij voorkeur bij een reguliere werkgever. 

Ondersteuning en/of begeleiding is beschikbaar voor wie dat nodig heeft. Het gaat om mensen met een Wajonguitkering, een WWB-uitkering vanuit de Regionale Sociale Diensten en mensen met een indicatie sociale werkvoorziening die nu in dienst zijn van het sociale werkvoorzieningbedrijf Biga. In totaal zijn dit ongeveer 500 mensen. Om deze mensen aan het werk te helpen bij reguliere werkgevers is nauwe samenwerking met ondernemers noodzakelijk.

« Terug